Sistemə girmədən qabaq bilməli olduğumuz bir sıra şeylər var. Gəlin ən başdan başlayaraq addım-addım irəliləyək.

  1. İP adresin tapılması.

İP adresini (müəyyən istisnaları çıxmaqla) çox rahat və müxtəlif yollarla tapmaq mümkündür. Bunlardan ilki “ping” üsulu, digəri isə tanınmış tətbiq olan DMITRY üsuludur.

1) Ping üsulunun işlənilməsi çox bəsitdir. Sadəcə command block-a bunların yazılması kifayətədir.

Burada hədəf saytın önünə ping yazaraq daxil edirik və həmin sayta göndərdiyimiz paketlər (ping-in iş prinsipi) sayəsində bizə geri dönərək İP-sini göstərir.


Bir hücuma keçmədən əvvəl təməl olaraq gizliliyin qorunması üçün bir sıra dəyişikliklər etmək lazımdır. Bunların ən əsası IP və MAC adresin dəyişdirilməsi və bəzi saytlara daxil olarkən “Hidden Mode”da yəni “Gizli Mod”da daxil olmaqdır. Bunun əvəzinə brauzerlərdən də istifadə etmək mümkündür (bu daha rahatdır). İndi isə bu addımları necə edəcəyimizə keçək!

  1. IP Adresin dəyişdirilməsi

İnternet şəbəkəsinə qoşulmuş hər bir kompüterin rəqəmlərdən ibarət elektron ünvanı olur. Bu ünvan (IP) vasitəsilə bir şəxsin yaşadığı yer daxil olmaqla onun haqqında çoxlu məlumat toplamaq və ona hücum təşkil etmək mümkündür. Bu yazıda IP dəyişdirmək üçün ANON-SURF proqramından necə istifadə ediləcəyini öyrənəcəyik. İstifadəsi olduqca asandır.


Before starting the process i have to say, ‘sherlock’ only work with nickname, not full name. For example, if the target instagram account is “lovescarre”, it’ll search social medias accounts which has named “lovescarre” account. That’s why we can’t find accounts by typing name or surname. Now, let’s continue.

  1. First of all, we have to download ‘sherlock’ on our Linux OS.

Link: git clone https://github.com/sherlock-project/sherlock.git

2. Then enter to ‘sherlock’ (cd sherlock) and write this command for the program to work.

python3 -m pip install -r requirements.txt


There are some must be known information before entering the system. Let’s start from beginning and move stepbystep.

  1. Finding the IP address

We can find the IP address with different and easy ways (except fixed situations). First one is PING method, other is popular program what is known as DMITRY.

  1. Using of PING method is so convenient. It’s enough that write these codes on command block.

In this case, we write “ping” in front of target site and press “enter”. Then it returns us the IP address from site link (work principle of method).


Prosesə keçmədən əvvəl demək lazımdır ki, istifadə edəcəyimiz proqram sadəcə “nickname”lə işləyir. Yəni, əgər axtaracağımız şəxsin instaqram adı “lovescarre”dirsə, bu zaman proqram hansı sosial medialarda “lovescarre” adlı hesabın olduğunu axtaracaq. Yəni şəxsin ad və soyadını birbaşa yazaraq nəticə əldə edə bilmərik. İndi isə işimizə keçək.

  1. İlk öncə “sherlock” proqramını Linux əməliyyat sistemimizə yükləyirik. Link: git clone https://github.com/sherlock-project/sherlock.git

2. “Sherlock”a daxil oluruq və proqramın çalışması üçün bu komandanı yazırıq:

python3 -m pip install -r requirements.txt

Nicat Məmmədov

I’m Nijat and i’m moving forward on cyber security. I’m dying to read and write literature, philosophy and technology subjects.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store